Πιστοποιήσεις

πιστοποιησεις_CE_thessaloniki

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στην Επιθεώρηση, την Συμβουλευτική υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης έχουμε αναπτύξει μία προσέγγιση η οποία βασίζεται στη παρακολούθηση της εφαρμογής της αποτελεσματικότητας και της απλοποίησης των διαδικασιών και λειτουργιών που ήδη εφαρμόζει η εταιρεία σας.

Θέλουμε να σας προσφέρουμε ένα σύστημα απλό και πλήρες προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Θέλουμε η ποιότητα, η ασφάλεια, το περιβάλλον να είναι έννοιες προσβάσιμες σε όλους και κατανοητές. Χρησιμοποιούμε τα πρότυπα ως εργαλεία για την βελτίωση της υπάρχουσας λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Η CertSolutions σας υποστηρίζει μέσω μιας ρεαλιστικής διαδικασίας πιστοποίησης, δίνοντας προτεραιότητα στην λειτουργική διαχείριση και την βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης σας ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει τις απαιτήσεις των προτύπων (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις:

Η CertSolutions διενεργεί επιθεωρήσεις – ελέγχους του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης .

Αυτοί οι έλεγχοι διενεργούνται ως μέρος των προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού σας και ως απαίτηση των προτύπων πρίν την επιθέωρηση από τρίτους.

Με αυτή την έννοια, η προσέγγισή μας στην εσωτερική επιθεώρηση είναι να αξιολογήσουμε την λειτουργία και την αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών να ελέγξουμε την νομική Συμμόρφωση αλλά και την προετοιμασία της Εταιρείας για ελέγχους πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης (που επικεντρώνονται περισσότερο στη απλή συμμόρφωση και την στείρα ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός προτύπου χωρίς να ελέγχουν την δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής νέων διαδικασιών και την βελτίωση που θα έχει από αυτό η εταιρεία).

Έλεγχος προμηθευτών:

Πραγματοποιούμε ελέγχους προμηθευτών της επιχείρησης ή του οργανισμού σας. Επίσης παρέχουμε βοήθεια σχετικά με την σύνταξη του ερωτηματολογίου και των σημείων ελέγχου του προμηθευτή σας.

Έλεγχος υποκαταστημάτων ( multi-sites ): Πραγματοποιούμε ελέγχους σε υποκαταστήματα ή αντιπροσώπους της εταιρείας σας σε όλη την Ελλάδα Με τον τρόπο αυτό σας προσφέρουμε την απαραίτητη βοήθεια στη δημιουργία ενός πλέγματος ελέγχου για το σύνολο των σημείων εξυπηρέτησης που αφορούν την εταιρική εικόνα σας, καθορισμό στόχων, μοντελοποίηση ενός τυπικού προγράμματος ελέγχου, σύνθεση.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πραγματική προστιθέμενη αξία στην εταιρεία σας.