Πολιτική ποιότητας

σημανη_CE_cert_solutions

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CLIENT FIRST

Η CERTSOLUTIONS με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας και την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύουν, παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, αφενός από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 και αφετέρου από την τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε εφαρμόζουμε και τηρούμε τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες μας.

Στην CERTSOLUTIONS εξυπηρετούμε Εταιρείες Ιδιώτες και Επαγγελματίες που επιθυμούν να ανταγωνιστούν στην αγορά παρουσιάζοντας την συμμόρφωση τους μέσω των απαραίτητων πιστοποιήσεων για τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Αντιμετωπίζουμε κάθε μας Πελάτη ως ξεχωριστό και προσαρμοζόμαστε ώστε να παρέχουμε πλήρη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων του καθώς και να διαχειριζόμαστε έγκαιρα και ορθά τυχόν παράπονα του.

Θεωρούμε ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, για την εξασφάλιση και διατήρηση του πελατειακού μας δυναμικού, την προσέλκυση νέων πελατών και την καθιέρωση μας στην αγορά, ως μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στην παροχή Υπηρεσιών:

  • Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων.
  • Υπηρεσίες Μηχανικού
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και
  • Επιθεωρήσεις Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και έργων ΑΠΕ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη των υψηλών προδιαγραφών με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις από ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των Κατασκευών, της Βιομηχανίας, των Υπηρεσιών, του Τεχνικού Ελέγχου Επαλήθευσης, της Διαχείρισης Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και των Πιστοποιήσεων Προϊόντων.

Στόχος της CERTSOLUTIONS είναι να συμβάλει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, προσφέροντας όχι μόνο Πιστοποιήσεις και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας αλλά μια ολοκληρωμένη απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όσον αφορά τη διαχείριση των σημερινών απαιτήσεων της αγοράς και της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας μέσω ολόπλευρης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης.

Η CERTSOLUTIONS μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην Παρούσα Πολιτική και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών.