Φωτοβολταϊκά Συστήματα

photovoltaic-2138992_1920-2

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΑΣ.

Για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Η επιθεώρηση με θερμοκάμερα είναι αυτή που εντοπίζει άμεσα και με ακρίβεια οποιαδήποτε ανωμαλία των συνδέσεων ενός οικιακού , βιομηχανικού ή διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος και αποτρέπει την μείωση της παραγωγής και την “απώλεια χρημάτων”.

Η επιθεώρηση με θερμοκάμερα περιλαμβάνει και τον έλεγχο των inverters, των junctions box, των Φωτοβολταϊκών πάνελ των ηλεκτρολογικών πινάκων, των μετασχηματιστών και των καλωδιώσεων.