Σχετικά με εμάς

 • Home
 • /
 • Σχετικά με εμάς
Frame 78

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η CERTSOLUTIONS ξεκίνησε την δραστηριότητα της με την Πιστοποίηση Προϊόντων ενώ από το 2002 έχει αδιάλειπτη ενασχόληση με την Συμβουλευτική Υποστήριξη στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO.

Ο στόχος μας στην CERT SOLUTIONS είναι να συμβάλουμε στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε Εταιρείες και Ιδιώτες που επιθυμούν να ανταγωνιστούν στη αγορά παρουσιάζοντας την συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις μέσω ολόπλευρης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στις:

 • Πιστοποιήσεις και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Επιθεωρήσεις, Μετρήσεις και Δοκιμές

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ενεργειακής Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών. Έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιθεωρήσεις στόχος μας είναι να δώσουμε το πλεονέκτημα της εμπειρίας μας και των τεχνικών μας δεξιοτήτων για το αντικείμενο και της δικής σας δραστηριότητάς.

Συνεργαζόμαστε στενά με σκοπό να βοηθήσουμε κάθε πελάτη μας ξεχωριστά να αναλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στη συνέχεια στην εύρεση των βέλτιστων λύσεων και πρακτικών που βασίζονται στις πραγματικές σας ανάγκες χωρίς περιττή γραφειοκρατία, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση των διαδικασιών της εταιρείας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα.

Η πείρα μας στον τομέα των Επιθεωρήσεων, Τεχνικών Ελέγχων, Μετρήσεων και Δοκιμών για την επίτευξη της συμμόρφωσης των νομικών, κανονιστικών και απαιτήσεων των προτύπων μπορεί να αποφέρει στην εταιρεία σας, τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και την αναβάθμιση του εμπορικού σήματος της εταιρείας σας μέσω της βελτίωσης των επιδόσεων, της ασφάλειας και της ποιότητας.

H εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η επιστημονική κατάρτιση των μηχανικών και συμβούλων της CERTSOLUTIONS εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, εχεμύθεια και αμεροληψία των Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων.

Στην CERTSOLUTIONS διαθέτουμε σημαντική τεχνική εμπειρία στην Πιστοποίηση Προϊόντων πολλών κατηγοριών. Ειδικευόμαστε στην σύνταξη τεχνικών φακέλων για την σήμανση CE (CE marking) και την ενσωμάτωσή των απαιτήσεων τους στις εταιρικές σας διαδικασίες καθώς και την διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων σας στα αντίστοιχα Εργαστήρια και Φορείς. Αναλαμβάνουμε να σας αναλύσουμε τις Ισχύουσες Νομικές Απαιτήσεις (Ευρωπαϊκές Οδηγίες/Εθνική Νομοθεσία) και να τις συσχετίσουμε με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να γνωρίζετε τις προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτουν τα προϊόντα σας.

Τομείς δραστηριότητας:

 • Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 – ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EMAS).
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα PEFC, FSC, SA8000.
 • Σύνταξη τεχνικών φακέλων CE για μηχανές και δομικά υλικά, (CE marking).
 • Επιθεωρήσεις Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων κλιμάκων
 • Επιθεωρήσεις Ανυψωτικών μηχανημάτων, Δοχείων Πίεσης, Ατμολεβήτων
 • Επιθεώρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΕΝ62644, Θερμογραφήσεις, καμπύλες Ι-V)
 • Έλεγχος Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (HD 384)
 • Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (αξιολόγηση υπεργολάβων και προμηθευτών)
 • Τεχνικές επιθεωρήσεις.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Το ευρύ φάσμα υπηρεσιών της CERTSOLUTIONS θα βοηθήσει την εταιρεία σας στο να επιτύχει τους στόχους της μέσω της:

 1. Πρόβλεψης των κινδύνων και της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων της εταιρείας σας
 2. Ικανοποίησης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και στον σχεδιασμό διαδικασιών, με στόχο τις ευκαιρίες της αγοράς